Правила прийому до закладу

Головна » Прозорість та інформаційна відкритість закладу » Правила прийому до закладу   

1.      Ці правила складено відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту закладу та Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

2.      До дошкільного навчального закладу приймаються діти віком від 3 до 7 років.

3.      Прийняття здійснює керівник закладу упродовж календарного року.

4.      Зарахування дитини здійснюється на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

5.      Батьки мають пред’явити :

-          медичну довідку про стан здоровя дитини;

-          довідку про епідеміологічне оточення;

-          документ про встановлення батьківської плати (за потребою) ;

-          свідоцтво про народження дитини;

-          заяву від батьків або осіб, що їх замінюють.

6.      За дитиною зберігається місце у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків, а також у літній період (75 днів)

7.      Відрахування дітей може здійснюватись за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоровя дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільній установі; у разі несплати без поважних причин батьками плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

8.      Термін письмового повідомлення батьків або осіб, що їх замінюють про відрахування дитини становить 10 діб.

9.      Під час прийняття дітей до установи керівник закладу зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють із Статутом закладу, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують діяльність закладу.